Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Tomislava Nedića, pod naslovom “Bioetički aspekti presađivanja organa” održat će se u srijedu, 06. srpnja 2022. godine s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13, Osijek.

Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Lada Zibar, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.