Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Martine Drventić, pod naslovom “Međunarodna građanskopravna otmica djeteta” održat će se u ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine s početkom u 11.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13, Osijek.

Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ivana Kunda, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Jerca Kramberger Škerl, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, članica
  3. Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Osijek, članica

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.