Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Slavka Čandrlića, pod naslovom “Pravna regulativa javnog zdravstva u Slavoniji u 18. i 19. stoljeću” održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2022. godine s početkom u 14.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13, Osijek.

Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Željko Bartulović, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta u Rijeci, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Višnja Lachner, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Osijek, članica
  3. Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.