Popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis u 1. godinu Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 2022./2023. godini dostupan je na poveznici.