Popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 2021./2022. godini dostupan je na poveznici.