U postupku ocjene doktorske disertacije u Knjižnici Pravnog fakulteta Osijek u razdoblju od 31. ožujka 2022. do 29. travnja 2022. godine bit će izložena i dostupna javnosti doktorska disertacija doktorandice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravo Martine Drventić pod nazivom:  

“MEĐUNARODNA GRAĐANSKOPRAVNA OTMICA DJETETA”  

Zainteresiranima će se omogućiti pregled doktorske disertacije u prisutnosti zaposlenika Knjižnice Pravnog fakulteta Osijek u uredovno vrijeme Knjižnice.

Svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge mogu podnijeti putem e-mail adrese doktorski@pravos.hr Povjerenstvu za ocjenu doktorske disertacije.