Na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek (KLASA: 602-11/23-07/2, URBROJ: 2158-95-02-23-3) od 07. ožujka 2023. godine pristupnica Doktorskog studija Pravo Marijana Majnarić javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom

„ Jamstvo općeg i jednakog biračkog prava i hrvatski izborni sustav “

Pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Sanja Barić, redovita profesorica u trajnom zvanju Pravnog fakulteta u Rijeci, predsjednica

2. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus, član

3. Prof. dr. sc. Petar Bačić, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Splitu, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Marijane Majnarić održat će se u ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine s početkom u 14.30 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13.