Na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek (KLASA: 602-11/23-07/5, URBROJ: 2158-95-02-23-3) od 21. travnja 2023. godine pristupnica Doktorskog studija Pravo Sanja Šimleša javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom

„ Pojavni oblici i pravni učinci prividnog stjecaja u hrvatskom kaznenom pravu “

Pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Maja Munivrana, redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

2. Izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela, izvanredni profesor, Vrhovni sud Republike Hrvatske, član

3. Izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Sanje Šimleša održat će se u petak, 26. svibnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13.