Na temelju Odluke Vijeća Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek (KLASA: 602-11/23-07/4, URBROJ: 2158-95-02-23-3) od 21. travnja 2023. godine pristupnik Doktorskog studija Pravo Zoran Jablanov javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom

„ Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom kaznenom pravu de lege lata i de lege ferenda “

Pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Vid Jakulin, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela, izvanredni profesor, Vrhovni sud Republike Hrvatske, član

3. Izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Osijek, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Zorana Jablanova održat će se u petak, 26. svibnja 2023. godine s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13.