Poštovani budući doktorandi VI. generacije Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravo,

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od svojega osnutka 1975. godine obrazovao je mnoge naraštaje vrsnih pravnika, koji su obavljali ili još uvijek obavljaju odgovorne poslove. Prvi poslijediplomski studij, tada namijenjen stjecanju akademskoga naslova magistra znanosti, Pravni fakultet u Osijeku osnovao je u akademskoj 1978./1979. godini.. Znanstvenim profiliranjem i pomlađivanjem znanstveno-nastavnoga kadra Pravni fakultet Osijek godine 2013. prepoznaje potrebu novoga pristupa organizaciji doktorskih studija te ustrojava i od 2014. pokreće Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij prava.

Godine 2020. provedene su izmjene i dopune Studijskog programa Doktorskog studija Pravo usmjerene na poboljšanje sustava praćenja kvalitete doktorskog studija. Izmjenama je obuhvaćeno: ukidanje modula, čvrst mentorski sustav, inovirani sadržaji predmeta te uvođenje novih izbornih i obveznih predmeta, smanjivanje opterećenja nastavom naprama povećanju naglaska na individualnom istraživačkom radu, promicanju izvrsnosti, međunarodnoj pokretljivosti studenata i nastavnika te međunarodnoj prepoznatljivosti.

Raspisivanje natječaja za upis VI. generacije na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo planiran je krajem siječnja 2023. godine te Vas ovim putem pozivamo da se upoznate sa studijskim programom, potencijalnim mentorima, nastavnicima, obveznim i izbornim kolegijima te samim postupkom upisa.

Opće informacije o studiju

Popis mentora i predloženih istraživačkih tema za doktorsku disertaciju – relevantan popis mentora za VI. generaciju 

Popis nastavnika

Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji na stranom jeziku

Hodogram upisa na Studij

Web konzultacije:

Za sve Vaše upite, putem web konzultacija, bit će Vam dostupne:

  • Voditeljica Studija prof. dr. sc. Mirela Župan: 25. siječnja i 01. veljače od 12.00 do 13.00 sati
  • Prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije izv. prof. dr. sc. Dunja Duić: 01. veljače od 10.00 do 11.00 sati

Poveznica za pristup platformi Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/82304136744?pwd=K2w5cFpNY2VWZURldU02WmVOQS9wUT09

Meeting ID: 823 0413 6744

Passcode: 262906

Za dodatne upite stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail adrese: doktorski@pravos.hr