Javna nabava


Sprječavanje sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.)

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) na temelju danih izjava predstavnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Pravnog fakulteta Osijek, izvješćujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Pravni fakultet Osijek ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi.