Sukladno Zaključku dekana, prof. dr. sc. Tunjice Petraševića od 8. srpnja 2024. godine (KLASA: 602-04/24-04/6 URBROJ: 2158-95-02-24-1) produljuje se rok za prijavu na Natječaj za upis na Doktorski studij Pravo Pravnog fakulteta Osijek do 1. rujna 2024. godine