Tajništvo

Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, administrativno-stručnih i financijsko-računovodstvenih poslova, zatim poslova unaprjeđivanja i osiguravanja kvalitete, poslova vezanih uz studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom i drugim općim aktima.

Tajništvo u svom sastavu ima sljedeće niže ustrojbene jedinice:

Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove

 • stručna suradnica: Jelena Sučić, mag. iur.
 • e-mail: jelena.sucic@pravos.hr

Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

 • voditelj: Marijan Dumančić, mag. iur.
 • e-mail: marijan.dumancic@pravos.hr

Studentska referada

 • voditeljica: Sanja Arbanas, mag. iur.
 • e-mail: sanja.arbanas@pravos.hr

Ured dekana i prodekana

 • voditeljica: Tanja Smajić
 • e-mail: tanja.smajic@pravos.hr

Ured za računovodstveno-financijske poslove

 • voditeljica: Ivančica Tubić, dipl. oec.
 • e-mail: ivancica.tubic@pravos.hr

Ured za međunarodnu suranju i projekte

 • stručna savjetnica:
  Andreja Juričević Petričević, mag. iur., univ. spec. pol.
 • e-mail: andreja.juricevic@pravos.hr

Ured za informatiku i računalnu mrežu

 • voditelj: Zdravko Rašić, oec.
 • e-mail: zdravko.rasic@pravos.hr