Povodom Međunarodnog dana djeteta – 20. studenoga, u predvorju Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13) postavljena je izložba posvećena pravima djece. Tako su izloženi recentni naslovi dostupni u Knjižnici Fakulteta o pravima djece, posebno iz Obiteljskopravne biblioteke, dok je poseban naglasak na prava djece temeljem UN Konvencije o pravima djeteta. U okviru izložbe, predstavljen je i program cjeloživotnog obrazovanja “Dijete u pravosuđu” kojim se ističe važnost zaštite procesnih prava djeteta, kao sudionika upravnih i sudskih postupaka.

Inače, Međunarodni dan djeteta obilježava se kao spomen na donošenje najvažnije međunarodnog dokumenta o pravima djece – UN Konvencije o pravima djeteta iz 1989. godine. Svake godine određena tema zauzima središnje mjesto, pa je tema Međunarodnog dana djeteta 2022. “Inclusion, for every child”.