ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE DEMONSTRATORA

na Katedri ustavnog i europskog prava

predmet Europsko javno pravo

Katedra ustavnog i europskog prava poziva redovite studente Pravnog fakulteta Osijek za prijavu za demonstratora koji će pomagati pri izvođenju kolegija Europsko javno pravo na Integriranom  preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju pravo :

Sukladno članku 4. Pravilnika o demonstraturi i demonstratorima Pravnog fakulteta Osijek kandidat za demonstratora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da je u statusu redovitog studenta
  • student koji tijekom studiranja nije bio u statusu ponavljača (mirovanje se ne smatra ponavljanjem)
  • student čiji je opći uspjeh na studiju baziran na svim položenim predmetima tijekom studiranja na Fakultetu najmanje 4,00
  • student koji je ispit iz kolegija za koji se provodi postupak izbora demonstratora položio s ocjenom izvrstan (5)

Kandidati za demonstratora uz prijavu obvezno prilažu: životopis, motivacijsko pismo i prijepis ocjena. Prijavu s naznakom kolegija za koji se podnosi prijava zajedno s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na mail: dduic@pravos.hr ; tpetrase@pravos.hr

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave poziva – zaključno sa 25. listopada 2023. god.

Osijek, 17.listopad 2023.

Katedra ustavnog i europskog prava