Sukladno Zaključku dekana, prof. dr. sc. Tunjice Petraševića od 9. srpnja 2024. godine (KLASA: 602-04/24-07/1 URBROJ: 2158-95-02-24-1) produljuje se rok za prijavu na Natječaj za upis na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo Pravnog fakulteta Osijek do 1. rujna 2024. godine