Upisi u akademsku 2023./2024. godinu

Obavijest se ne odnosi na prijelaze s drugih visokih učilišta.

Upisi počinju 25. rujna 2023. godine prema rasporedu.

Upise izvan roka neće biti moguće ostvariti!

Studenti upis obavljaju putem Studomata od kuće, te dolaze na fakultet završiti upis prema rasporedu.

Upisi putem Studomata bit će dostupni od 21. rujna 2023. godine.

Studenti koji se upišu preko Studomata od kuće, a ne obave upis u dvoranama prema objavljenom rasporedu, smatrati će se da upis nisu obavili u cijelosti i njihov upis će biti obrisan nakon 10. listopada 2023. godine,

Dokumentacija potrebna za upis:

– Indeks (studenti koji koriste indeks)

– Dokaz o uplati školarine

– Dokaz o uplati troškova upisa

– Kopija osobne iskaznice (redoviti studenti),

– Potvrda o ispunjenoj sveučilišnoj anketi (bez popunjene ankete i isprintane potvrde o ispunjenoj anketi studenti neće moći pristupiti upisu.)

Studenti koju upisuju

 • prijelaz na izvanredan studij,
 • nastavak studija nakon prekida,
 • mirovanje

ne upisuju se putem studomata od kuće.

Navedeni studenti predaju dokumentaciju osobno u Ured za studente i studije od 09,00 do 12,00 sati, Stjepana Radića 13, za Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad, a za Stručni prijediplomski studij Upravni studij u Kampus, Cara Hadrijana 8a ili šalju poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Ured za studente i studije, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek.

zaključno do 29. rujna 2023. godine. Molimo studente da uz dokumentaciju naznače što upisuju.

ZAHTJEVI:

1. ZA PRIJELAZ NA IZVANREDNI STUDIJ potrebno je dostaviti poštom ili osobno u Ured za studente i studije od 09,00 do 12,00 sati  do 29. rujna 2023.

Navedeni studenti dostavljaju kako slijedi:

 • Indeks (studenti koji koriste indeks)
 • Zahtjev (za prijelaz na izvanredan studij)
 • Dokaz o uplati školarine
 • Dokaz o uplati troškova upisa
 • Potvrda o ispunjenoj sveučilišnoj anketi (bez popunjene ankete i isprintane potvrde o ispunjenoj anketi studenti neće moći pristupiti upisu.)

2. ZA PRIJELAZ SA SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA PRAVO NA STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Podnosi se u Ured za studente i studije za Stručni prijediplomski studij Upravni studij (Kampus), Cara Hadrijana 8a od 09,00 do 12,00 sati.  ili na e-mail: aradeka@pravos.hr do 29. rujna 2023. godine. Studenti su dužni uz zahtjev dostaviti i prijepis ocjena (isprintan sa Studomata).
zahtjev

3. ZA NASTAVAK PREKINUTOG STUDIJA 

Potrebno je dostaviti poštom ili osobno  u Ured za studente i studije za Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad, Stjepana Radića 13, za Stručni prijediplomski studij Upravni studij, Cara Hadrijana 8a (Kampus) do 29. rujna 2023. godine od 09,00 do 12,00 sati
zahtjev

Studenti koji nakon prekida nastavljaju studij dužni su uz školarinu i troškove upisa prema Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uplatiti 143,00 EUR / 1.077,43 kn nastavak studija nakon prekida.

Nakon što student dobije Odluku u obvezi je dostaviti kako slijedi:

 • Indeks (studenti koji koriste indeks),
 • Kopiju odluke
 • Dokaz o uplati školarine
 • Dokaz o uplati troškova upisa

Molimo studente da uz dokumentaciju naznače što upisuju.

4. ZA PLAĆANJE ŠKOLARINE NA RATE (plaćanje putem opće uplatnice)

Sukladno Odluci o uvjetima plaćanja troškova studija (školarina) na rate studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
Podnosi se u Ured za studente i studije, Stjepana Radića 13 od 09,00 do 12,00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Studentska referada, Stjepana Radića 13, Osijek
Zahtjev za plaćanje troškova studija na rate

Nakon što student dobije Odluku u obvezi je pristupiti upisu.

5. ZA MIROVANJE OBVEZA

Podnosi se u Ured za studente i studije, Stjepana Radića 13 od 09,00 do 12,00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Ured za studente i studije, Stjepana Radića 13, Osijek do 29. rujna 2023. godine
Zahtjev za mirovanje obaveza

Nakon što student dobije Odluku u obvezi je dostaviti kako slijedi:

Zahtjevi predani izvan roka neće se uvažiti.

Studenti koji nisu podmirili školarinu iz ranijih akademskih godina u obvezi su podmiriti dug prije upisa u akademsku 2023./2024. godinu. Za sve informacije oko stanja duga studenti se mogu javiti u Računovodstvo fakulteta gospođi Ljiljani Bakaj na broj telefona 031/224-531 ili na e-mail: ljbakaj@pravos.hr

TROŠKOVI UPISA

ŠKOLARINA

Redoviti studenti

Izvanredni studenti

 • Plaćaju punu školarinu (729,98 EUR / 5.500,00 kuna)

Školarina se plaća jednokratno internet bankarstvom, općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI) ili putem POS uređaja prilikom upisa na Fakultetu  (kartica Maestro, MasterCard i Visa) ili obročno do 6 rata: PBZ premium Visa karticom, Mestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa, te Diners do 12 rata.

Odabirom kartičnog plaćanja putem POS uređaja na Fakultetu, student je suglasan da će Fakultet, u slučaju eventualnog povrata uplaćenih sredstava, od uplaćenog iznosa namiriti trošak provizije banke nastao prilikom uplate na POS uređaju.

Studenti koji žele platiti školarinu putem POS uređaja na Fakultetu, mole se da dođu u Računovodstvo Fakulteta do 25. rujna 2023. godine, a od 25. rujna 2023. godine u INFORMATIČKU UČIONICU, Stjepana Radića 17.

Trošak upisa plaća se općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI) ili internet bankarstvom.

Trošak upisa nije moguće platiti putem POS uređaja.

Studenti koji prilikom upisa ne dobiju račun, isti mogu naknadno zatražiti (kroz desetak dana) u Računovodstvu Fakulteta.

Promjene vezane uz plaćanja Diners karticama: Upute_za_Diners.pdf i Obavijest za studente koji školarinu plaćaju DINERS karticom.pdf