Međunarodno kazneno pravo


Poslijediplomski specijalistički kazneno pravo

Rezultati ispitnog roka od 25.02.2015.: Brblić, Martina 3; Ivković, Igor 3; Katić, Krešimir 2; Lesjak, Ivan 2; Miljanović, Ivan 2; Stanić, Suzana 2; Svitek, Jelena 3; Tomašević, Mateja 3. Upis ocjene obavit će se u petak, 27.02.2015. u 10h u prodekanskom uredu.

 

 1. veljače 2015.

 

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Međunarodno kazneno pravo za redovite studente.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Bagarić, Ivana 4
 2. Balenović, Maja 5
 3. Bogojević, Jelena 4
 4. Bosanac, Dejan 5
 5. Bošnjak, Antonija 5
 6. Crnogorac, Matea 3
 7. Dejanović, Anja 3
 8. Derviš, Erna 2
 9. Drljepan, Matea 4
 10. Ilić, Tomislav 5
 11. Kantolić, Magdalena 3
 12. Kelemen, Mateja 5
 13. Kitanović, Mihaela 3
 14. Kordić, Jurica 5
 15. Lubina, Josip 3
 16. Lukić, Dejana 4
 17. Malenica, Ante 3
 18. Matijević, Matea 5
 19. Matošević, Maja 5
 20. Nedić, Tomislav 5
 21. Pancer, Oton 3
 22. Pavlović, Vedrana 4
 23. Perkušić, Ivana 5
 24. Popić, Ivana 4
 25. Sabo, Dorian 4
 26. Srb, Mislav 4
 27. Strapač, Tamara 4
 28. Tenžera, Josipa 5
 29. Tivanovac, Danijela 3
 30. Tomas, Dajana 4
 31. Topolko, Mateja 4
 32. Vovra, Marijana 4
 33. Vujčić, Bojana 4
 34. Vujčić, Tina 4
 35. Zerdin, Sven 5

Upis ocjena biti će održan 11. veljače 2015., u uredu br. 64/13, s početkom u 9 sati.

 

 1. veljače 2015.

 

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Međunarodno kazneno pravo za izvanredne studente.

Od pristupnika koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. Balarin, Perica 4
 2. Cindrić, Marija  4
 3. Čer, Zrinka 5
 4. Filaković, Domagoj 4
 5. Jarić, Julijana 3
 6. Katić, Nina 4
 7. Kereković, Mirela 4
 8. Kovačević, Tihana 2
 9. Kovačić, Marijana 4
 10. Kruljac, Tomislav 5
 11. Mandić, Sandra 5
 12. Matić, Anja 2
 13. Mažar, Nikola 5
 14. Mihalj, Mirjana 4
 15. Ostrogonac, Ivana 4
 16. Pranjić, Mihovil 5
 17. Radoš, Marko 3
 18. Rokić, Matea 5
 19. Singer, Danica 5
 20. Tadić-Beljan, Mihaela 5
 21. Vencl, Karolina 3
 22. Vlašić, Ivan 4

Upis ocjena biti će održan 6. veljače 2015., u dvorani 1/13, s početkom u 10 sati.