Djelatnici

Ivica Pavić, mag. iur.

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ustavnog i europskog prava

Telefon :
+385 31 224 591

Ured (prostorija):
4

Termin konzultacija:
Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati

 • Dekanova nagrada za uspjeh tijekom studija (2009-2014.)
 • Rektorova nagrada za seminarski rad (2011.)
 • Stipendist Zaklade Zlatko Crnić (2013.)
 • Član Hrvatske udruge za ustavno pravo
Životopis:

Rođen sam u Slavonskom Brodu 11. siječnja 1991., gdje pohađam osnovnu i srednju školu.

Na Pravnom fakultetu u Osijeku sam studirao od 2009. do 2014. godine.

Prvo zaposlenje bilo je na u pravnoj službi Ministarstva branitelja u Slavonskom Brodu, nakon čega sam od 2015. do 2021. godine radio kao asistent (najprije na Katedri ustavnog prava i političkih znanosti, a zatim na Katedri ustavnog i europskog prava), a od 2021. do danas kao predavač.

Od 2016. godine sam upisan na Poslijediplomski doktorski studij prava na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Član sam više povjerenstava Fakulteta, a od vanjskih aktivnosti izdvajam članstvo u Hrvatskoj udruzi za ustavno pravo.

Autor sam dvaju znanstvenih radova i jednog prikaza knjige.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

 • Magistar prava

1. Pavić, I., Perspectives of Prison Privatization as a Solution to the Prison System Crisis in Croatia, European Journal of Multidisciplinary Studies, 3(2016), 1, str. 187-199.

2. Pavić, I., Human Dignity in the Context of Prison Privatization, Juridical Tribune - Tribuna Juridica, 8(2018), 1, str. 6-30.

3. Pavić, I., Prikaz knjige: Aharon Barak - Ljudsko dostojanstvo kao ustavna vrijednost i kao ustavno pravo, Cambridge University Press, 2015., Pravni vjesnik, 33(2017), 1, str. 125-133.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 591

Office (room):
4

Office hours:
Mondays 10-12 am

 • Dean's award (2009-2014)
 • Rector's award for a research paper (2011)
 • Zlatko Crnić Association scholar (2013)
 • Member of the Croatian Constitutional Law Association
CV:

Born in Slavonski Brod on January 11, 1991, where I attended primary school and high school.

From 2009 do 2014 I attended the Faculty of Law in Osijek, where I graduated at the top of my class (magna cum laude).

My first employment was a legal department position at the Ministry of Veterans in Slavonski brod, after which I was employed at the Faculty of Law in Osijek, where I have been working since 2015 (first as a teaching and research assistant, nowadays as a lecturer at the Chair of Constitutional and EU Law).

Since 2016 I have been enrolled at the PhD programme with the Faculty.

I am a member of multiple Faculty boards and a member of the Croatian Constitutional Law Association.

I authored two scientific papers and a book review.

 • Master of Laws

1. Pavić, I., Perspectives of Prison Privatization as a Solution to the Prison System Crisis in Croatia, European Journal of Multidisciplinary Studies, 3(2016), 1, str. 187-199.

2. Pavić, I., Human Dignity in the Context of Prison Privatization, Juridical Tribune - Tribuna Juridica, 8(2018), 1, str. 6-30.

3. Pavić, I., Prikaz knjige: Aharon Barak - Ljudsko dostojanstvo kao ustavna vrijednost i kao ustavno pravo, Cambridge University Press, 2015., Pravni vjesnik, 33(2017), 1, str. 125-133.