Djelatnici

izv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra kaznenopravnih znanosti

Telefon :
+385 31 224 564

Ured (prostorija):
64/13

Termin konzultacija:
Ponedjeljak, 10-12h

 • Nagrade za izvrsnost u nastavi i odnosu prema studentima u akad. god. 2018./2019. (Pravni fakultet u Osijeku).
 • Iurisprudentia- Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta (2015.-2016.)

Barbara Herceg Pakšić rođena je u Osijeku, 08. svibnja 1984. Tijekom fakultetskog obrazovanja bila je višestruko nagrađivana dvjema dekanovim nagradama za izniman uspjeh (2004. te 2007. godine), rektorovom nagradom (2007. godine) te nagradom Lions cluba za najbolje studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (2006. godine). Diplomirala je 28. veljače 2008. godine, diplomskim radom koji je ocijenjen kao uspio s odlikom i uz magna cum laude. Nakon završetka studija najprije se zapošljava kao državno-odvjetnička vježbenica pri Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, a potom kao asistentica na katedri kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu te upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu“ obranila je 11. lipnja 2014. Prosječna ocjena tijekom doktorskog studija bila je 5.00 te je primila summa cum laude diplomu. Godine 2012. završila je pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Godine 2013. završila je stručno usavršavanje za pravnika lingvista na Pravnom fakultetu u Osijeku (engleski, njemački i francuski jezik). 2016. godine birana je u zvanje docentice, a 2021. u zvanje izvanredne profesorice.

Sudjeluje u izvođenju nastave na svim razinama studija pravo, na diplomskom studiju socijalnog rada te stručnom studiju javne uprave. Na doktorskom studiju pravo na kolegijima. Dobitnica je nagrade za izvrsnost u nastavi i odnosu prema studentima u akad. god. 2018./2019. koju je dodijelio Pravni fakultet u Osijeku.

Izlagala na brojnim znanstvenim međunarodnim i domaćim konferencijama, studijski posjeti i stručna usavršavanja uključuju institucije Njemačkoj, Austriji, Italiji i Francuskoj.

Od trenutnih projekata izdvajaju se:

*Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje (SextYouth), Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-3553. Nositelj: Sveučilište u Zadru. (2021. – 2026.)

*Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive (PrePraHR), Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-6482. Nositelj: Sveučilište u Zagrebu. ( 2021. – 2026.)

*Umjetna inteligencija i kazneno pravo, IP-PRAVOS-18, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020-2025.

*Modernising European Legal Education-MELE, EU, Erasmus + strateško partnerstvo, Nositelj: Sveučilište Saarland, Saarbrucken, Njemačka, 2020- 2023.

Objavila je veći broj znanstvenih radova u časopisima i poglavlja u knjigama te je autorica jedne znanstvene monografije u izdanju Narodnih novina.

Govori engleski i njemački jezik. Članstva: Akademija pravnih znanosti Hrvatske (suradnica), Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju, European Group for the Study of Deviance and Social Control. Upisana u upisnik znanstvenika pod brojem 316534.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Stručni diplomski studij Javna uprava

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo

 • izvanredna profesorica (izv. prof. dr. sc.)- 2021.
 • docentica (doc. dr. sc.)- 2016.
 • doktorica znanosti (dr. sc. )-2014.
 • diplomirana pravnica (dipl. iur.)-2008.

Herceg Pakšić, Barbara: Isprika u kaznenom pravu – Prekoračenje granica nužne obrane i krajnja nužda, Zagreb: Narodne novine, 2021.

Herceg Pakšić, Barbara: Holding All the Aces? Hate Speech: Features and Suppression in Croatia // Balkan Yearbook of European and International Law / Meškić, Zlatan, Kunda, Ivana, Popović, Dušan V., Omerović, Enis (ur.).Switzerland: Springer, 2021.

Herceg Pakšić, Barbara; Pakšić, Ivan

Izloženost mladih novim vrstama droga i izazovi prikladne pravne reakcije // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences, 11 (2020)

Herceg Pakšić, Barbara

(Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020),

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Criminal Law Sciences

Telephone :
+385 31 224 564

Office (room):
64/13

Office hours:
Svaki dan.

 • Award for Excellence in Teaching in acad. yr. 2018/2019 (Faculty of Law in Osijek)
 • Iurisprudentia- Improving the quality of education at the law faculties of the Universities of Osijek, Rijeka and Split (2015-2016)

Barbara Herceg Pakšić was born in Osijek on May 8, 1984. During her university education, she was awarded two dean's awards for exceptional success (2004 and 2007), the rector's award (2007) and the Lions Club award for the best students of the University. Josip Juraj Strossmayer (2006). She was actively involved in the teaching process during studies (demonstrator on the subject of Administrative Law) and was Secretary of the European Law Students Association-ELSA, Osijek) and organized and participated in various projects. She was also a scholarship holder of the Zlatko Crnić Foundation. She graduated on February 28, 2008, magna cum laude. The same year she begins to work as an assistant at the Department of Criminal Law at the Faculty of Law and enrols in the Doctoral Study at the Faculty of Law, University of Zagreb. She defended her doctoral dissertation entitled “Grounds of Excuse in Criminal Law” on June 11, 2014 she received a summa cum laude diploma. In 2012, she completed pedagogical-psychological and didactic-methodological training at the Faculty of Teacher Education in Osijek. In 2013, she completed professional training as a linguist at the Faculty of Law in Osijek (English, German and French). In 2016, she was elected assistant professor, and in 2021 associate professor.

She holds lectures within study programs of law, social work and professional administrative study. She received award for excellence in teaching in acad. yr. 2018/2019 from the Faculty of Law in Osijek.

She has presented at numerous international and domestic scientific conferences held in the Republic of Croatia and abroad (Germany, Slovakia, Hungary, Lithuania, Turkey, Serbia, Bosnia and Herzegovina ... etc.), and at some, she was invited lecturer. Study visits and in-service training include: (former) Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Germany; Institut für Recht- und Kriminalsoziologie, Vienna, Austria; Department of Law, University of Mannheim, Germany; Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Germany; Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau., Germany; Faculty of Droit de Sciences Politiques et de Gestion, Université de Strasbourg, France; University Niccolo Cusano, Rome, Italy. She is the recipient of a research fellowship at the Europa Institute, Saarbrücken, Germany (February 1-15, 2019).

Her scientific interest is directed at Criminal Law, Juvenile Justice, Freedom of Expression, Bioethic. She speaks English and German. Memberships: Croatian Academy of Legal Sciences (associate), Croatian Association for Criminal Law Sciences and Practice, Croatian Association for Scientific Communication, European Group for the Study of Deviance and Social Control.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

University Graduate Study Programme in Social Work

Doctoral Study Programme in Law

University Specialist Study Programme in Criminal Law

 • Associate Professor: 2021
 • Assistant Professor: 2016
 • PhD: 2014
 • Graduate Lawyer: 2008

Herceg Pakšić, Barbara: Isprika u kaznenom pravu – Prekoračenje granica nužne obrane i krajnja nužda, Zagreb: Narodne novine, 2021.

Herceg Pakšić, Barbara: Holding All the Aces? Hate Speech: Features and Suppression in Croatia // Balkan Yearbook of European and International Law / Meškić, Zlatan, Kunda, Ivana, Popović, Dušan V., Omerović, Enis (ur.).Switzerland: Springer, 2021.

Herceg Pakšić, Barbara; Pakšić, Ivan

Izloženost mladih novim vrstama droga i izazovi prikladne pravne reakcije // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Yearbook Croatian Academy of Legal Sciences, 11 (2020)

Herceg Pakšić, Barbara

(Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020),