Djelatnici

prof.dr.sc. Tunjica Petrašević

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ustavnog i europskog prava

Telefon :
+385 31 224 535

Ured (prostorija):
Kabinet br. 46

Termin konzultacija:
Ponedjeljak u 10.00-12.00 sati

Životopis:

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević rođen je 2. ožujka 1980. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Velikoj Kopanici, a Opću gimnaziju "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku upisuje 1998. godine, a na istom je diplomirao 2003. godine. U prosincu 2004. godine, zapošljava se kao vježbenik u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo. Od ožujka 2005. do ožujka 2006. godine volontira na Općinskom sudu u Virovitici. U veljači 2006. godine položio je Državni stručni ispit. Od 1. ožujka 2006. zaposlen je na Pravnom fakultetu, Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku i to najprije kao asistent na Katedri pravno-povijesnih znanosti, predmet Opća povijest prava i države, a od 11. prosinca 2008. godine radi kao asistent na predmetu Europsko javno pravo. U sklopu svog znanstvenog i stručnog usavršavanja bio je vježbenik ("stagiaire") na Sudu EU u Luxembourgu (2010). Kao stipendist OeAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research) boravio je 2 mjeseca kao gost-istraživač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu, Austrija (2010). Doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz europskog prava na temu ''Prethodni postupak pred Europskim sudom i njegova implementacija u nacionalnim pravnim sustavima država članica'' (2011). Pohađao je i završio UN akademiju (2012.) i Akademiju za politički razvoj (2013.) U ožujku 2018. izabran je u zvanje izvanredni profesor.

U okviru Erasmus programa mobilnosti nastavnog osoblja, bio je gost predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu (2013.), na Sveučilištu Kazimiero Simonavičiaus u Vilniusu (2014.), na Sveučilištu u Perugia (2015.), na Sveučilištu u Saarbruckenu (2017.) i Universidad Nacional de Educación a Distancia u Madridu (2018.)

Obnašao je dužnost predsjednika Katedre za europsko pravo (2013. - 2018.), bio je nositelj Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a (2014.-2017.), član Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje obitelji – EUChild (2016-2019.), član Jean Monnet modula Pravo tržišnog natjecanja EU (2019.-2022.) i istraživač je na Jean Monnet modulu Izvrsnost u jeziku i pravu EU (2020.-2023.)

Obnašao je dužnost prodekana za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije (2014.-2019.). Od 9.12.2019. obnašao je dužnost v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijeka, a od 25. lipnja 2020. godine dužnost dekana. Govori engleski, a služi se pasivno njemačkim jezikom i francuskim jezikom.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

1. Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja; Standards of Human Rights Protection in the Domain of Personal Data Protection: Strasburg vs Luxemburg // Exploring the Social Dimension of Europe- Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat / Sander, Gerald G. ; Poščić, Ana ; Martinović, Adrijana (ur.), Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021. str. 215-231.

2. Petrašević, Tunjica; Child and Adolescent // Dictionary of Statuses within EU Law / Bartolini, Antonio ; Cippitani, Roberto ; Colcelli, Valentina (ur.), Cham: Springer, 2019. Str. 71-78.

3. Petrašević, Tunjica; Pravo na spajanje obitelji u EU-u // Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / Župan, Mirela (ur.), Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019. str. 95-130

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 535

Office (room):
Kabinet br. 46

Office hours:
Monday from 10.00-12.00

CV:

Tunjica Petrašević is an Associate Professor at the Faculty of Law Osijek, Chair of Constitutional and European Law. Professional orientation towards EU law derives from Postgraduate (doctoral) study of European Law at the Faculty of Law in Zagreb (2011). In 2010, he did part of his doctoral research as a visiting researcher at Johannes Kepler University in Linz (Austria). In 2010 he was also trainee (stagiere) at the European Court of Justice in the office of Slovenian judge Mr. Ilešić. In 2011, he defended his doctoral thesis ‘’Preliminary Ruling Procedure before the European Court of Justice with special reference to its implementation in national legal systems of Member States''. He was Erasmus visiting professor at Johannes Kepler University in Linz (2013), at the Law Faculty of Univeristy in Vilnius (2014) at the Law Faculty of University in Perugia (2016) and at the Universidad Nacional de Educación a Distancia in Madrid (2018).

He was member of LLP European Module ‘’EU Law: Basic Introduction Preliminary Ruling Procedure, Legal Aspects and Regional and International Cooperation in the EU’’ 2011-2014). He was holder of Jean Monnet Chair in EU procedural law (2014-2017), member of Jean Monnet Chair on cross-border movement of child – EUChild (2016-2019), member of Jean Monnet module for EU Competition Law (2019-2022) and member of Jean Monnet Module Language and EU Law Excellence (2020-2023).

He was the vicedean for science, international cooperation and postgradueate studies of Law Faculty Osijek (2014-2019). Since 2019, he performs the duty of Dean.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

University Specialist Study Programme in Business Law and Business Transactions

1. Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja; Standards of Human Rights Protection in the Domain of Personal Data Protection: Strasburg vs Luxemburg // Exploring the Social Dimension of Europe- Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat / Sander, Gerald G. ; Poščić, Ana ; Martinović, Adrijana (ur.), Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021. str. 215-231.

2. Petrašević, Tunjica; Child and Adolescent // Dictionary of Statuses within EU Law / Bartolini, Antonio ; Cippitani, Roberto ; Colcelli, Valentina (ur.), Cham: Springer, 2019. Str. 71-78.

3. Petrašević, Tunjica; Pravo na spajanje obitelji u EU-u // Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji / Župan, Mirela (ur.), Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019. str. 95-130