Djelatnici

prof.dr.sc. Miro Gardaš

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 500

Lokalni telefon :
547

Ured (prostorija):
47

Termin konzultacija:
Ponedjeljak 10.00-12.00

 • Suradnja sa Državnim arhivom u Osijeku pri izvođenju pojedinih kolegija
 • Suradnja sa Lovačkim savezom županije Virovitičko-podravske pri edukaciji lovaca u dijelu lovnog zakonodavstva
Životopis:

-

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Stručni diplomski studij Javna uprava

 • Doktorat pravnih znanosti
 • Kritičko mišljenje
 • Timski rad

1. Miro Gardaš: Legal actions against Craftmen in Osijek after the End Of World War II“ Zbornik znanstvenog skupa „ 5. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj“, Osijek, 2016., str. 31.-41.

2. Miro Gardas, Ana Gavran CONFISCATION OF THE PROPERTY OF THE JEWS IN OSIJEK AFTER WORLD WAR II. Zbornik radova znanstvenog skupa: 16-th International Scientific Conference on Economic end Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Split, 1-2 September 2016. str- 244-252 - provjeri

3. Miro Gardaš: Austro-Hungarian Monarchy – a Prison of Nations or something better, 6 International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek, 2017.

4. Miro Gardaš, Daniel Haman, Ovlasti i nadležnosti slobodnog I kraljevskog grada Osijeka, Liber amicorum, zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću, Književni krug Split, Pravni fakultet Split, Split 2016., Izvorni znanstveni rad, str. 183.-222. Provjeri da nisi uzeo za redovnog

5. Miro Gardaš, Daniel Haman: Regalno pravo lova i lovno zakonodavstvo u Hrvatskoj kroz povijest, Zbornik radova sa naučnog skupa Historija države i prava BiH, - izazovi i perspektive, Povodom 50 godina naučnog i publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića, Tuzla 2017., str. 283.

6. Miro Gardaš, Tamara Alebić: The introduction of a dominant legal system for the regulation of hunting in Croatia in the second half of the 19th century, Zbornik radova 7. Međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, 2018., str. 28.

7. M. Gardaš, S. Čandrlić, M. Repić: Ovlasti i mjere županijskih i gradskih vlasti u javnom zdravstvu u Slavoniji u 19. St., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 41., br. 2., 531.-545., (2020.)

8. M. Gardaš, S. Čandrlić: Legislative Regulation of public health in Croatia in the second half of the 19th century, Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu, LIV, 2/2020., str. 805.-814.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 500

Telephone Extension :
547

Office (room):
47

Office hours:
Every Monday 10.00-12.00

 • Cooperation with the State Archives in Osijek in conducting certain courses
 • Cooperation with the Hunting Association of Virovitica-Podravina County in the education of hunters in the field of hunting legislation
CV:

-

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

 • PhD full professor
 • Critical thinking
 • Teamwork

1. Miro Gardaš: Legal actions against Craftmen in Osijek after the End Of World War II“ Zbornik znanstvenog skupa „ 5. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj“, Osijek, 2016., str. 31.-41.

2. Miro Gardas, Ana Gavran CONFISCATION OF THE PROPERTY OF THE JEWS IN OSIJEK AFTER WORLD WAR II. Zbornik radova znanstvenog skupa: 16-th International Scientific Conference on Economic end Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Split, 1-2 September 2016. str- 244-252 - provjeri

3. Miro Gardaš: Austro-Hungarian Monarchy – a Prison of Nations or something better, 6 International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek, 2017.

4. Miro Gardaš, Daniel Haman, Ovlasti i nadležnosti slobodnog I kraljevskog grada Osijeka, Liber amicorum, zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću, Književni krug Split, Pravni fakultet Split, Split 2016., Izvorni znanstveni rad, str. 183.-222. Provjeri da nisi uzeo za redovnog

5. Miro Gardaš, Daniel Haman: Regalno pravo lova i lovno zakonodavstvo u Hrvatskoj kroz povijest, Zbornik radova sa naučnog skupa Historija države i prava BiH, - izazovi i perspektive, Povodom 50 godina naučnog i publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića, Tuzla 2017., str. 283.

6. Miro Gardaš, Tamara Alebić: The introduction of a dominant legal system for the regulation of hunting in Croatia in the second half of the 19th century, Zbornik radova 7. Međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, 2018., str. 28.

7. M. Gardaš, S. Čandrlić, M. Repić: Ovlasti i mjere županijskih i gradskih vlasti u javnom zdravstvu u Slavoniji u 19. St., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 41., br. 2., 531.-545., (2020.)

8. M. Gardaš, S. Čandrlić: Legislative Regulation of public health in Croatia in the second half of the 19th century, Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu, LIV, 2/2020., str. 805.-814.