Komparativna lokalna samouprava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKomparativna lokalna samouprava
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Bakota
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5-17
Telefon+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

(1) Komparativna metoda u proučavanju lokalne samouprave (2) Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske – ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (3) Kraljevina Španjolska - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (4) Kraljevina Belgija - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (5) Republika Italija - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (6) Republika Austrija - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (7) Republika Francuska - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (8) Grčka - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (9) Švicarska - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (10) Republika Mađarska - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (11) Republika Poljska - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (12) Republika Slovenija - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (13) Bosna i Hercegovina - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (14) Republika Srbija - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (15) Crna Gora - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (16) SAD - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (17) Kanada - ustrojstvo, nadležnosti, tijela, financije, odnosi s višim razinama vlasti, financije, različitosti u reguliranju (18) Utjecaj nepolitičkih čimbenika na ustrojstvo lokalne samouprave

Ishodi učenja kolegija

1. definirati pojmove lokalne samouprave, lokalne uprave, lokalne jedinice, lokalne zajednice 2. prepoznati koncepcije o ulozi lokalnih jedinica: upravne decentralizacije, političke decentralizacije 3. objasniti značenje načela supsidijarnosti za vertikalno razgraničenje 4. usporediti suvremene trendove u izboru lokalnog vodstva 5. analizirati osnovna načela teritorijalne podjele 6. razlikovati opće od specijalnih lokalnih jedinica, monotipsku od politipske strukture te velike od malih lokalnih jedinica 7. odabrati glavne čimbenike koji uvjetuju teritorijalnu podjelu i predlagati konkretna rješenja radi poboljšanja sustava 8. ocijeniti koncepciju lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Boris Bakota. Problemi primjene načela supsidijarnosti. 2007. Pravni fakultet, Osijek
Mateja Crnković. Lokalna samouprava u Poljskoj, Hrvatska javna uprava 10 (4). 2010. Institut za javnu upravu, Zagreb
Darija Dubajić. Lokalna samouprava u Sloveniji, Hrvatska javna uprava 10 (2). 2010. Institut za javnu upravu, Zagreb
Stjepan Ivanišević. Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi. 2008. Institut za javnu upravu, Zagreb
Romea Manojlović. Lokalna samouprava u Grčkoj, Hrvatska javna uprava 9 (4). 2009. Institut za javnu upravu, Zagreb
Romea Manojlović. Lokalna samouprava u Italiji, Hrvatska javna uprava 8 (4). 2008. Institut za javnu upravu, Zagreb
Muhamed Mujakić. Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine - koncept, nadležnosti i organi, Hrvatska javna uprava 10 (4),. 2010. Institut za javnu upravu, Zagreb
Edin Mutapčić Anita Petrović. Geneza i evolucija lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, Zbornik 2. Međunarodne konferencije Razvoj javne uprave. 2012. Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar
Izborna literatura
Teodor Antić. Komparativni prikaz sustava lokalne samoupraveu nekim europskim državama, Politička misao 39 (4). 2002. Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Hubert Heinelt Xavier Bertrana (ur.). The second tier of local government in Europe: provinces, counties, departments and Landkreise in comparison. 2011. Routledge. London&New York
Edward C. Page. Localism and Centralism in Europe: The Political and Legal Basis of Local Self Government. 2010. Oxford University Press
. Local Government in France. 2001. Institut International d'Administration Publique, Pariz
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleComparative Local Self-Government
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Boris Bakota
Office AddressRadićeva 13 5-17
Telephone+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course learning outcomes

,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Boris Bakota. Problemi primjene načela supsidijarnosti. 2007. Pravni fakultet, Osijek
Mateja Crnković. Lokalna samouprava u Poljskoj, Hrvatska javna uprava 10 (4). 2010. Institut za javnu upravu, Zagreb
Darija Dubajić. Lokalna samouprava u Sloveniji, Hrvatska javna uprava 10 (2). 2010. Institut za javnu upravu, Zagreb
Stjepan Ivanišević. Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi. 2008. Institut za javnu upravu, Zagreb
Romea Manojlović. Lokalna samouprava u Grčkoj, Hrvatska javna uprava 9 (4). 2009. Institut za javnu upravu, Zagreb
Romea Manojlović. Lokalna samouprava u Italiji, Hrvatska javna uprava 8 (4). 2008. Institut za javnu upravu, Zagreb
Muhamed Mujakić. Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine - koncept, nadležnosti i organi, Hrvatska javna uprava 10 (4),. 2010. Institut za javnu upravu, Zagreb
Edin Mutapčić Anita Petrović. Geneza i evolucija lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, Zbornik 2. Međunarodne konferencije Razvoj javne uprave. 2012. Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar
Optional reading
Teodor Antić. Komparativni prikaz sustava lokalne samoupraveu nekim europskim državama, Politička misao 39 (4). 2002. Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Hubert Heinelt Xavier Bertrana (ur.). The second tier of local government in Europe: provinces, counties, departments and Landkreise in comparison. 2011. Routledge. London&New York
Edward C. Page. Localism and Centralism in Europe: The Political and Legal Basis of Local Self Government. 2010. Oxford University Press
. Local Government in France. 2001. Institut International d'Administration Publique, Pariz