Pravo tržišnog natjecanja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo tržišnog natjecanja
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru ovog kolegija studenti 1. se upoznaju s osnovnim pojmovima i i institutima prava tržišnog natjecanja; 2. stječu znanja o pravnoj regulaciji i suvremenim institutima tržišnog natjecanja u okviru hrvatskog i EU zakonodavstva; 3. razlikuju temeljne instituta u okviru prava tržišnog natjecanja; 4. stječu znanja o metodama zaštite u okviru tržišnog natjecanja

Ishodi učenja kolegija

1. definirati i razlikovati pojmove i institute prava tržišnog natjecanja, 2. identificirati i razlikovati pojavne oblike zabranjenog tržišnog natjecanja (zabranjeni sporazumi, zlouporaba vladajućeg položaja i zabranjene koncentracije poduzetnika);, 3. primjeniti nacionalna i/ili europska pravila tržišnog natjecanja; , 4. povezati stečena znanja o temeljnim institutima prava tržišnog natjecanja i načinima njihove zaštite ( sudski nadzor),

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Autori: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović, Dubravka Akšamović, Marijana Liszt. Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora. 2021. Pravni fakultet u Zagrebu
. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. 2021.
Izborna literatura
Akšamović, Dubravka. Sudska kontrola u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskom i poredbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
Akšamović, Dubravka . Privremene mjere i odgodni učinak tužbe u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja. 2022. Pravni fakultet u Zagrebu
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCompetition Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Within this course students will 1. gain knowledge about basic notion and basic concepts of competition law 2. learn about legal framework and main competition law infringements 3. distinguish between main types of infringements 4.learn about competition law enforcement and judicial review

Course learning outcomes

, , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Autori: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović, Dubravka Akšamović, Marijana Liszt. Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora. 2021. Pravni fakultet u Zagrebu
. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. 2021.
Optional reading
Akšamović, Dubravka. Sudska kontrola u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskom i poredbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
Akšamović, Dubravka . Privremene mjere i odgodni učinak tužbe u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja. 2022. Pravni fakultet u Zagrebu