Praktična nastava II

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPraktična nastava II
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mladen Knežević
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmknezevic@pravos.hr
Suradnik Anita Barišić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telefon+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Praktična nastava 2 je kolegij usmjeren na stjecanje praktičnog iskustva studenata tijekom terenskog rada kod različtih pružatelja socijalnih usluga.

Ishodi učenja kolegija

Opisati postupke ostvarivanja i specifičnosti pružanja pojedinih socijalnih usluga, Upoznati funkcioniranje institucije te usvojiti specifične organizacije rada, Razviti profesionalni odnos s korisnikom ili upoznati relevantne aspekte takvog odnosa, Koristiti vještine kritičke refleksije ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePractical classes II
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Mladen Knežević
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmknezevic@pravos.hr
Associate Anita Barišić
Office AddressRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telephone+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of this course is to provide practical knowledge for SW students. The course is held by partnership with range of different social services providers.

Course learning outcomes

Explain different aspects of particular social services , Get the specific knowledge about social services providers., Develop the professional relationship with clients., Use critical reflection skills. ,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Optional reading